twelve sky2之惊变叁官网

twelve sky2之惊变叁给你一个不一样的武侠梦


尊敬的各位侠士~请查收清明节活动简介!
2020-03-27 17:43

 
上古神兽“狻猊”清明期间再次降临,当玩家充值达到一定程度的时候就可以将狻猊领走,

使用兽魂对“狻猊”进行属性洗练,可获得不同的属性,“狻猊”最多可以拥有五条属性,

对“狻猊”动心的玩家请做好准备吧!
 


 
                               

                                                                      该活动详情,请关注游戏官网更新!!!


 


To Top