twelve sky2之惊变叁官网

twelve sky2之惊变叁给你一个不一样的武侠梦


9月28日临时维护公告
2021-09-28 16:10

尊敬的各位侠士:

 
     感谢您对《惊变叁》的热情参与与支持!为了给大家带来更好的游戏体验,我们将于9月28日16:30对游戏进行30分钟临时维护,给您带来的不便,敬请谅解!信城游戏感谢各位侠士的支持与配合。
 
     预计维护时间:9月28日16:30——17:00
 
     维护范围:沧海龙吟
 
     更新内容:
 
     1.解决部分玩家掉线或者退出游戏后无法登录的bug
 
 
 
十二之天运营团队
 2021年9月28日
 
 
 


To Top