twelve sky2之惊变叁官网

twelve sky2之惊变叁给你一个不一样的武侠梦


2021年6月25日临时维护公告
2021-06-25 17:23

尊敬的各位侠士:

 
     感谢您对《十二之天贰之惊变叁》的热情参与与支持!为了给大家带来更好的游戏体验,我们将于6月25日17:30对手游互通版进行20分钟临时维护,给您带来的不便,敬请谅解!信城游戏感谢各位侠士的支持与配合。
 
     预计维护时间:6月25日17:30——17:50
 
     维护范围:沧海龙吟
 
     更新内容:
 
     1.玩家商城购买多个道具会出现掉线的bug  
     2.部分礼包能开出百灵水的bug

 
 
十二之天运营团队
  2021年6月25日
 
 
 
 
 


To Top