twelve sky2之惊变叁官网

twelve sky2之惊变叁给你一个不一样的武侠梦


惊变叁停止测试公告
2021-06-08 08:33

亲爱的玩家您好:   
                        

          鉴于近期在测试过程中频繁的出现玩家无法登陆的情况,给玩家的测试带来非常不好的体验,这是违背我们的测试初衷的,为了更好的给玩家带来游戏体验,我们慎重的决定提前结束本次测试,等我们处理好相关的问题会再次向所有玩家开放测试;由此给您带来的不便深感歉意!同时也非常感谢所有玩家对我们此次测试的支持与厚爱!

 
十二之天运营团队
   2021年6月7日


To Top