twelve sky2之惊变叁官网

twelve sky2之惊变叁给你一个不一样的武侠梦


2021年6月7日临时维护公告
2021-06-07 09:22

 
尊敬的各位侠士:
 
     感谢您对《十二之天贰之惊变叁》的热情参与与支持!为了给大家带来更好的游戏体验,我们将于6月7日对手游互通版进行临时维护,给您带来的不便,敬请谅解!信城游戏感谢各位侠士的支持与配合。
 
     预计开服时间:6月7日下午14:00
 
     维护范围:沧海龙吟
 
     修复内容:
 
     1.修复因bug导致的无法登陆问题
 
 
十二之天运营团队
   2021年6月7日
 
 


To Top