twelve sky2之惊变叁官网

twelve sky2之惊变叁给你一个不一样的武侠梦


延迟维护公告
2019-11-29 14:55


尊敬的各位侠士:
 
 
       感谢您对《十二之天贰之惊变叁》的热情参与和支持!

     为了给大家带来更好的游戏体验,我们将延迟维护时间!

     给大侠带来的不便,我们深表歉意!预计开服时间16:00! 

十二之天运营团队
2019年11月29 日
 
 
 
 


To Top