twelve sky2之惊变叁官网

twelve sky2之惊变叁给你一个不一样的武侠梦


重要公告:机房网络切割
2019-11-19 17:22

亲爱的玩家:


         因服务器所在的机房将于2019年11月20日00:00-06:00进行网络切割,

游戏内玩家正常游戏会受到相应影响,在机房网络切
割期间您在游戏内

能会受到如下影响:

                    
1.退出游戏后无法登陆 

                    
2.充值以及注册会存在不成功等情况


        还请您在网络切割期间尽量不要退出游戏以及进行充值、注册等行为,

等待网络切割完成后所有玩家均可以顺畅游戏,并且可以正常进行充值、

册、重登等相关操作,由此给您带来的不变深感歉意。

 
    十二之天运营团队
     2019年11月19日


To Top