twelve sky2之惊变叁官网

twelve sky2之惊变叁给你一个不一样的武侠梦


2019年7月26日临时维护公告
2019-07-26 12:42

尊敬的各位侠士:
 

服务器需要在7月26日下午14:30-15:30临时维护1小时,解决如下问题:

1.蓝钻被扣成负值、显示异常的bug,维护完毕后之前出现异常的玩家蓝钻都会恢复正常

2.势力战没有按照规定时间结束的bug

维护完毕后,如果您对蓝钻数量还有疑问,也可以通过客服联系我们进行查询

由此给您带来了不便,我们深感歉意!!!                                                                         十二之天运营团队


 


To Top